top of page

Principii Educaționale

Învățare prin joc: copiii învață cel mai bine prin joc liber și joc ghidat
Conectarea cu natura: activități și joacă în natură indiferent de sezon
Copilul ca întreg: abordare holistică: cognitivă, emoțională, fizică și spirituală
Învățare socio - emoțională: recunoașterea și gestionarea emoțiilor, dezvoltarea empatiei
Învățare vizibilă: crearea unei culturi de învățare și a unor procese prin care copilul deprinde practica învățării pe tot parcursul vieții

IMG-3050.JPG

Educație cu blândețe

Atașamentul, încrederea în sine și în ceilalți sunt fundamentul pe care orice copil își va clădi experiențele și cunoașterea ulterioară. Ne naștem în fuziune, împărțind același corp cu mama și ulterior depindem de grija acesteia sau de a unui adult responsabil și iubitor pentru a supraviețui și pentru a ne dezvolta. Din această perspectivă, în primii ani de viață copiii au nevoie de un mediu securizant în care sa își cunoască și să își gestioneze emoțiile (chiar și pe cele neplăcute) și să exploreze lumea. Au nevoie să fie înconjurați de persoane empatice, calde, care să comunice cu blândețe, să îi încurajeze în descoperirile lor, să îi aline când au nevoie, să le dea încredere în ei și să le insufle că învățarea este un proces care presupune eșecuri, greșeli și multă perseverență. Una dintre prioritățile Educarium este să creeze un astfel de mediu primitor care să seteze premisele de siguranță emoțională, explorare și colaborare între copii.

 

Exemple concrete: Invităm copiii la explorare, le vorbim cu blândețe, evităm frazele negative și le înlocuim cu unele pozitive, dăm alternative atunci când ceea ce își doresc nu este în favoarea lor, îi lăsăm să exploreze și le explicăm consecințele acțiunilor lor; le impunem limite doar acolo unde siguranța/bunăstarea lor sau a celorlalți este pusă în pericol.

IMG_2142.JPG

Copilul ca întreg

Multă vreme educația a fost (și pe alocuri încă este) asociată cu dezvoltarea cognitivă. Copiii sunt ființe complexe, unice, cu interese multiple și o abordare holistică îi ajută să exploreze diverse arii, să se cunoască și să își atingă potențialul. La Educarium ne concentrăm pe copil ca întreg (potențialul său cognitiv, emoțional, fizic, artistic) și îl încurajăm să își definească identitatea și scopul său în viață prin raportare la natură și la valorile spirituale.

 

Exemple concrete:

Punem întrebări deschise pentru a da oportunitatea copiilor să identifice și să exploreze posibile răspunsuri; sondăm interesele și motivația fiecăruia și ne folosim de ele pentru a-i ghida spre noi oportunități de învățare; creăm un mediu divers și atractiv care să stimuleze diverse interese și abilități; încurajăm și apreciem efortul copiilor în desfășurarea unei activități fără să folosim comparații, alegem aprecierea descriptivă pentru standarde rezonabile și corecte.

IMG_2231.JPG

Învățare socio - emoțională

Inteligența emoțională ajută un copil să se cunoască pe el însuși, să îi cunoască pe ceilalți și să relaționeze și reacționeze în societate. Primii ani din viață sunt cei în care copilul își descoperă emoțiile și învață să și le gestioneze, să clădească relații pozitive bazate pe empatie, să își seteze obiective pozitive și să le îndeplinească. Acordăm o importanță deosebită acestui aspect și lucrăm împreună cu educatorii și părinții pentru a asigura un mediu în care copiii se dezvoltă armonios.


 

- Conștiința de sine (Self Awareness)

- Autonomia (Self Management)

- Conștiința socială, a comunității (Social Awareness)

- Managementul relațiilor sociale (Relationship Management)         

                                                                         

Exemple concrete:

 

Discutăm cu copiii despre emoțiile lor, punem întrebări deschise despre cum percep ei situațiile conflictuale sau emoțiile celorlalți, încurajăm empatia față de cele din urmă și acțiunile din propria voință, nu impuse.

IMG-1538.JPG

Învățare prin joc

Jocul este cel mai natural proces de învățare prin care copiii descoperă lumea, dezvoltă o serie de abilități și formează relații. Copiii au înclinația naturală de a explora, de a mânui, de a crea, de a-și testa ideile și a învăța noi lucruri pe baza a ceea ce știu deja. Educarium încurajează atât jocul liber cât și jocul ghidat de către educatori considerând toți copiii ca fiind competenți, curioși, capabili de gândire complexă și cu un potențial bogat.

 

Exemple concrete:

Încurajăm jocul și dezvoltarea motricității fine, nu întrerupem activitățile în care copiii sunt antrenați, încurajăm mintea de inginer care desface jucării pentru a le construi ulterior, pentru a vedea din ce sunt făcute; folosim “stop” doar când jocul pune în pericol siguranța copilului sau a colegilor săi și explicăm exact de ce.

IMG_0872.JPG

Influențe Reggio Emilia

  • Imaginea copilului (ca ființă curioasă, cu potențial, bună negociatoare, stăpână a propriei învățări)

  • Copilul și contextul său (educația nu se întâmplă în izolare, ci în contextul său social și familial; toate aceste relații sunt interconectate, reciproce și trebuie integrate)

  • Rolul părinților (părintele este primul educator al copilului, este bine ca el să fie activ implicat în procesul de învățare)

  • Rolul educatorului (partener de învățare al copilului)

  • Puterea documentării (observând copilul, documentând procesul său de învățare și discutând cu părinții și ceilalți educatori se poate oferi o experiență de învățare personalizată și pliată pe nevoile copilului)

  • Proiecte (learning by doing)

 

Exemple concrete:

 

Părinții sunt activ implicați în educația copiilor prin participarea la diverse activități împreună, la cursuri și discuții despre teme de dezvoltarea copilului; se discută înclinațiile, afinitățile și progresul copilului împreună cu educatorul; se folosesc acestea pentru a crea noi oportunități de învățare și pentru a crea noi abilități sau pentru a le integra în munca colaborativă; se fac proiecte de grup cu aplicabilitate practică, în viața de zi cu zi pentru a face învățarea vizibilă, se dă feedback (pe munca depusă) și feedforward (sugestii pentru viitor); se stabilesc criterii de succes pe diverse obiective de dezvoltare (motric, emoțional, cognitiv, etc) și se urmărește progresul; se evită comparația cu ceilalți copii;

bottom of page